logo OSiF

 

 

kbo pcob logo

Historie Fryske Marren Vitaal

Het was begin 2012 toen een stuurgroep in het leven geroepen werd om te onderzoeken hoe in de nieuw te vormen gemeente de belangen van ouderen het beste behartigd zouden kunnen worden.

In die stuurgroep zat een vijftiental mensen uit de drie gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterlân en Skarsterlân. Vertegenwoordigers van het OSS (Overleg Senioren Skarsterlân), van de Koepel 50+ (Gaasterlân Sleat), van het Dienstencentrum (Lemsterlân) en de afdelingen van de ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB.

De stuurgroep had zich tot doel gesteld een platform op te richten in de nieuwe gemeente ‘De Fryske Marren’ dat de belangen van alle ouderen zou moeten behartigen.

Na een periode van bijna twee jaar werd uiteindelijk besloten een vereniging op te richten onder de naam `FRYSKE MARREN VITAAL´. Bij het opmaken van de notariële akte waren aanwezig de heer Jan de Vries (ANBO), de heer Theo Huisman (KBO) en mevrouw Nieske Glashouwer (PCOB).

De vereniging ging officieel op 24 maart 2014 van start met een bijeenkomst in ‘de Treemter’ te Balk, waar ook het bestuur van de vereniging werd geïnstalleerd.

Dat eerste bestuur bestond uit de volgende personen: Douwe Zwaga KBO-Joure (voorzitter) , Albert Struiving PCOB Balk e.o. (secretaris), Jan de Vries Anbo Gaasterlan-Sleat (penningmeester), Nieske Glashouwer PCOB Oudemirdum, Koos de Jong KBO St. Nicolaasga/Lemmer, Riet Kuipers KBO Bakhuizen, Riekjen Veltman KBO Balk, Hans van Wieren PCOB a.i. Lemmer, Klaas Annema PCOB Skarsterlân en Henk Veltman Anbo Joure / Lemmer a.i.

Formeel bestond toen de bijeenkomst van de ledenraad al; bij aanvang van de vereniging waren 36 personen daarin vertegenwoordigd. En vanaf het allereerste begin kende de vereniging een adviseur in de persoon van Theo Huisman te Joure. Hij was ook de voorzitter van de stuurgroep. De ledenraad werd (en is dat nog steeds) het hoogste orgaan van de vereniging. De ledenraad stelt het beleid alsook de begroting vast. Het bestuur geeft uitvoering aan het door de ledenraad vastgestelde beleid en legt verantwoording af aan de ledenraad.

De eerste jaren heeft Fryske Marren haar organisatie verder gestalte gegeven. Er ontstond een drietal werkgroepen te weten:

ALGEMEEN, ZORG & WELZIJN en WONEN & MOBILITEIT

In 2019 zijn de werkgroepen ZORG & WELZIJN en WONEN & MOBILITEIT samengevoegd tot één werkgroep onder de naam WONEN & ZORG.
We hebben de eerste jaren geïnvesteerd in het nader kennis maken met maatschappelijke organisaties; zorginstellingen, woningcorporaties, ouderenbonden, plaatselijke belangen etc. Een bijzondere relatie is in de loop der jaren ontstaan met de gemeente ‘De Fryske Marren’. In het belang van onze oudere inwoners in de gemeente is die relatie van blijvende betekenis geworden.

Bijzondere data in de historie van Fryske Marren Vitaal:
25 maart 2014 Oprichting vereniging Fryske Marren Vitaal
04 september 2014 Verschijning van de 1e INFOrmatie (nieuwsbrief)
01 maart 2016 Start Onafhankelijke Cliënt Ondersteuning
09 februari 2017 Presentatie 1e beleidsplan Fryske Marren Vitaal 2017-2020
21 maart 2017 Start project ‘Langer thuis wonen’ i.s.m. gemeente ‘De Fryske Marren’
21 november 2017 Presentatie zelf ontwikkelde lezing ‘Eenzaamheid’
01 mei 2018 Presentatie ‘drieluikfolder’ Fryske Marren Vitaal

aanbieden beleidsplan

9 februari 2017.Douwe Zwaga overhandigt het 1e Beleidsplan aan wethouder Janny Schouwerwou van gemeente De Fryske Marren