Afdrukken

Over Fryske Marren Vitaal - doelstelling.

Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen van alle senioren in de gemeente De Fryske Marren, zodat zij volwaardig in de samenleving kunnen blijven meedoen.

Zij tracht dit doel te bereiken door:
- Belangen te behartigen voor senioren door senioren.
- Tijdig in overleg te treden met senioren en seniorenorganisaties voor het vormen van een opinie of uitgangspunt.
- Een schakelfunctie te vervullen tussen senioren, seniorenorganisaties en de in geding zijnde organisaties, instanties en gemeente.
- Coördinatie en uitvoering te geven aan activiteiten in het belang van ouderen.
- Het instellen van werkgroepen en/of projectgroepen ten behoeve van de belangenbehartiging.
- Vertegenwoordiging en representatie.
- De standpunten in woord en geschrift uit te dragen.
- Het desgewenst organiseren en aanbieden van individuele dienstverlening in het belang van senioren die lid zijn van een seniorenorganisatie.


De statuten van de vereniging zijn bij het secretariaat op te vragen.