Bestuur foto 2020.

191210 Bestuur nieuw 2020

Voorste rij zitten vlnr: Riet Kuipers (lid), Douwe Zwaga, (Voorzitter), Nieske Glashouwer (Lid),

Achter staand, vlnr: Klaas Annema (Lid), Jan de Vries (Penningmeester),
Ynze de Boer (Secretaris), Koos de Jong (Lid).