Nieuws -  vraag en antwoord.

vraag 1 Wat is de Fryske Marren Vitaal?

Vereniging van ouderen, voor ouderen en door ouderen in gemeente De Fryske Marren.

 

vraag 2 Wie zitten er in het bestuur van Fryske Marren Vitaal?

Het bestuur bestaat uit 7 mensen; op dit moment (08-01-2020) hebben zitting in het bestuur: Douwe Zwaga (Joure), Jan de Vries (Ouwsterhaule),  Ynze de Boer Secretaris (Balk), Koos de Jong (St.Nicolaasga), Riet Kuipers (Bakhuizen), Nieske Glashouwer (Oudemirdum), Klaas Annema (Joure).
Zie foto van het bestuur (2020). Link ......
 

vraag 3 Wat doet Fryske Marren Vitaal?

De vereniging komt op voor de belangen van ouderen in de gemeente De Fryske Marren. Deze belangen hebben te maken met het woongenot van ouderen, met de veiligheid van ouderen, met de hulp aan ouderen.
Enkele voorbeelden waar we mee bezig zijn: cliëntondersteuning bij keukentafelgesprekken, woningbouw in Joure, Lemmer en Balk, glasvezel door de gehele gemeente, toegankelijkheid bij openbare instellingen.
 

vraag 4 Moet je ook lid zijn van Fryske Marren Vitaal?

Fryske Marren Vitaal komt op voor de belangen van alle ouderen in de gemeente De Fryske Marren, georganiseerd of niet. De leden van het bestuur en de mensen die in de ledenraad zitten, moeten lid zijn van een ouderenbond ANBO, KBO of PCOB.
 

vraag 5 Kan iedereen zich aansluiten bij Fryske Marren Vitaal?

Alle organisaties die op een of andere manier wat met ouderen te maken hebben (bijv. GALM-groepen voor bewegen voor ouderen) kunnen in principe zich aansluiten bij onze vereniging. Daar is een aantal voorwaarden aan verbonden.
 

end faq