Nieuws -  vraag en antwoord.

Wat is Fryske Marren Vitaal?

Fryske Marren Vitaal is een vereniging van senioren in de gemeente De Fryske Marren.

 

Wie zitten in het bestuur van Fryske Marren Vitaal?

Het bestuur bestaat formeel uit 7 mensen; op dit moment (17-11-2021) hebben zitting in het bestuur: Douwe Zwaga, (Voorzitter), Ynze de Boer. (Secretaris), Riet Kuipers, Nieske Glashouwer, Gauke Zijlstra Er zijn twee vacatures, waarvan één voor het Penningmeesterschap.
Zie foto van het bestuur (2020). Link ......

 

Wat doet Fryske Marren Vitaal?

De vereniging behartigt de belangen van senioren in de gemeente De Fryske Marren. Met name de belangen op het gebied van de inrichting van woningen voor senioren, zodat ze langer in hun huis kunnen blijven wonen. De veiligheid van senioren, zowel in hun woning als ook in de openbare ruimte. En hulp aan senioren op het gebied van het aanvragen van zorg.
Enkele voorbeelden waar we mee bezig zijn: cliëntondersteuning bij keukentafelgesprekken, woningbouw in Joure, Lemmer en Balk, glasvezel door de gehele gemeente, toegankelijkheid bij openbare instellingen.

 

Als je iets wilt doen voor Fryske Marren Vitaal, kan dat dan?

Ja dat kan heel goed. Voor een bestuursfunctie en/of functie in de ledenraad moet je lid zijn van een organisatie die de belangen van senioren behartigt. Voor vele andere uitvoerende taken kun je ook bij Fryske Marren Vitaal terecht als vrijwilliger. Je kunt bijvoorbeeld meedoen in een van onze twee werkgroepen, de werkgroep ALGEMEEN of de werkgroep Wonen & Zorg. Vooral voor die laatste werkgroep kunnen we altijd mensen gebruiken die meedoen, meedenken en initiatieven nemen.
Neem daarvoor gerust contact op met het secretariaat van Fryske Marren Vitaal.

 

Moet je ook lid zijn van Fryske Marren Vitaal?

Fryske Marren Vitaal komt op voor de belangen van alle ouderen in de gemeente De Fryske Marren, georganiseerd of niet. De leden van het bestuur en de mensen die in de ledenraad zitten, moeten lid zijn van een ouderenbond ANBO, KBO of PCOB.

 

Kan iedereen zich aansluiten bij Fryske Marren Vitaal?

Alle organisaties die op een of andere manier wat met ouderen te maken hebben (bijv. GALM-groepen voor bewegen voor ouderen) kunnen in principe zich aansluiten bij onze vereniging. Daar is een aantal voorwaarden aan verbonden.

 

Wie kan een beroep doen op Fryske Marren Vitaal?

Iedereen die binnen onze doelgroep senioren valt kan een beroep doen op Fryske Marren Vitaal. In de praktijk komen de hulpvragen vaak via netwerkbijeenkomsten bij ons bestuur terecht.

Wat kost het, als ik gebruik wil maken van de diensten van Fryske Marren Vitaal?

De dienstverlening van Fryske Marren Vitaal kost u niets, die is geheel gratis.

end faq