TEKST BIJ FOTO’S DE HAVEN JOURE

De aanpassing van de situatie bij De Haven en het St.Theresiahuis in Joure heeft in 2019 haar beslag gekregen.

Fryske Marren Vitaal heeft zich ingezet om de situatie te verbeteren. Dat was nodig want zowel op het gebied van veiligheid als op het terrein van het woongenot waren maatregelen meer dan wenselijk.

De foto’s geven een indruk van het realiseren van een veilige oversteek. Tevens blokkeren de paaltjes de mogelijkheid om aldaar auto’s te parkeren hetgeen voorheen wel het geval was. Zo is het woongenot van de bewoners van de Haven aanmerkelijk toe genomen.

Twee zaken behartigd; en het bevorderen van het woongenot en het realiseren van een veilige oversteekplaats.