Onafhankelijke cliëntondersteuning bij het keukentafelgesprek

Voor sommige mensen is het best lastig om zo’n gesprek te voeren, anderen kunnen dat best zelf. De overheid heeft bepaalt dat er een persoon bij aanwezig mag zijn die onafhankelijk is van de gemeente. Dit mag een familielid of vriend van u zijn, maar dat is niet beslist noodzakelijk. Ook personen die u niet kent mogen dit doen

Het is belangrijk er voor te zorgen dat uw belangen goed worden verwoord en verdedigd. Daarom adviseren wij u hiervoor de onafhankelijke cliëntondersteuning van Fryske Marren Vitaal in te schakelen, ook als u denkt het gesprek zelf wel te kunnen voeren. De cliëntondersteuner van Fryske Marren Vitaal beschikt over de nodige deskundigheid en kan u gratis van dienst zijn.

De ondersteuners van Fryske Marren Vitaal zijn hiervoor speciaal opgeleid. Zij hebben kennis op het gebied van de WMO en zijn goed in staat om u te helpen bij het gesprek met het Sociaal Wijkteam van de gemeente.

Wilt u hier gebruik van maken dan moet u dat wel zelf regelen. U kunt dan bellen met 06 1937 56 58

Wat doet de ondersteuner voor u?

De ondersteuner bezoekt u en bespreekt met u de situatie waarvoor u uw aanvraag bij de gemeente hebt gedaan.

De ondersteuner is aanwezig bij het keukentafelgesprek dat u met het Sociaal Wijkteam van de gemeente voert. Tijdens dat gesprek houdt de ondersteuner scherp in de gaten of het gesprek goed verloopt en vult aan als er dingen worden vergeten.

Zodra u het verslag van het gesprek, dat door het Sociaal Wijkteam wordt opgesteld, in uw bezit hebt, neemt de ondersteuner dit met u door en bekijkt samen met u of dit overeenkomt met datgene wat u hebt gezegd en afgesproken met het Sociaal Wijkteam. Als er dingen in staan die niet kloppen, helpt de ondersteuner u om dat te laten corrigeren.

Deze uitgebreide ondersteuning is voor u helemaal GRATIS