Cliƫnt ondersteuning - algemeen.
Wmo is Wet maatschappelijke ondersteuning.

Als uw gezondheid achteruit gaat.
Als het lopen moeilijker wordt.
Als het huishouden u zwaar gaat vallen.
Kortom als u het zonder hulp niet meer aankunt, dan kunt u een beroep doen op de Wmo.
U kunt rechtstreeks contact opnemen met de gemeente (tel. 140514) en vragen naar Wmo.
U wordt dan doorverbonden en kunt uw vragen stellen.
Het is goed om van tevoren goed in het hoofd te hebben waar u het over wilt hebben.
Als uw hulpvraag past binnen de Wmo dan wordt het Sociaal Wijkteam ingeschakeld.
Het Sociaal Wijkteam bestaat (meestal) uit twee deskundige mensen, die u bezoeken en
met u bekijken wat er mogelijk is. Bijvoorbeeld ook of uw probleem met behulp van familie,
buren of vrienden kan worden opgelost.
Is dat niet het geval dan wordt onderzocht welke mogelijkheden de Wmo kan bieden.