Fryske Marren Vitaal officieel van start. Datum 25-03-2014

In Balk is officieel Fryske Marren Vitaal van start gegaan.

Theo Huisman schetste het ontstaan van de nieuwe ouderenorganisatie in De Friese Meren in de achterliggende twee jaar. Nu is het zover dat het bestuur zelf de touwtjes in handen neemt.

Met instemming van de ledenraad werd het bestuur gekozen met Douwe Zwaga als voorzitter. Vervolgens kwam het beleidsplan aan de orde en werd dat na een korte presentatie goedgekeurd.


bestuur fryske marren vitaal 522x391

vlnr: Klaas Annema, Jan de Vries, Hans van Wieren, Riek Veltman, Riet Kuipers,

Henk Veltman, Douwe Zwaga, Koos de Jong, Nieske Glashouwer, Albert Struiving