In memoriam Jan de Vries

in memoriam Jan de Vries

 Op donderdag 11 november 2021 overleed ons gewaardeerd bestuurslid Jan de Vries. Jan was al enige tijd ernstig ziek. Het tekende hem dat hij zolang hij nog kon doorging met het werk voor Fryske Marren Vitaal. Op bijgaande foto, die gemaakt is op 20 mei van dit jaar, ondertekent hij op het kantoor van de notaris de nieuwe versie van de statuten van onze vereniging. Dit wilde hij nog doen ondanks zijn ernstig ziek zijn.

Vele jaren heeft Jan zich ingezet om de belangen van ouderen via Fryske Marren Vitaal te behartigen. Vanuit het bestuur was hij de aanjager van de werkgroep ‘Wonen en Mobiliteit’ (later werkgroep ‘Wonen en Zorg’).

Vanuit zijn ervaring in zijn werkzame leven als ambtenaar bouwzaken in de gemeente Gaasterlân-Sleat was zijn keuze om zich voornamelijk bezig te houden met wonen niet zo verwonderlijk.

Vanaf de start van Fryske Marren Vitaal in maart 2014 vervulde Jan ook de functie van penningmeester en maakte hij als zodanig deel uit van het dagelijks bestuur.

Vele onderwerpen kwamen onder zijn leiding in de werkgroep aan de orde: DFM op GLAS, woningbouw Oudehaske, herinrichting Haskeplein in Balk, uitbreiding vliegveld Lelystad en het project Langer Thuis Wonen, om maar enkele highlights te noemen. Het waren er veel meer.

We zijn enorm dankbaar voor wat Jan voor de gemeenschap heeft gedaan; met tomeloze inzet wist hij zich dienstbaar te maken. Fryske Marren Vitaal verliest in hem een collega met een enorme drive maar bovenal een vriend waar goed mee samen te werken was.

Als bestuur zullen we driftig op zoek moeten om de lege plek die is ontstaan op te vullen; op zoek naar iemand die bereid is om de periode van Jan in het bestuur af te maken als penningmeester